Søvn

Søvn utgjør en stor del av livet vårt. Riktig søvn er viktig for at vi skal fungere i hverdagen. Det er mange faktorer som kan forstyrre søvnkvaliteten. En av disse er om en lider av søvnapnøe. Dette innebærer at en får pustestopp på mer enn ti sekunder under søvn, med den konsekvens at oksygenmetningen i blodet faller. Alvorlighetsgraden av sykdomstilstanden avgjøres på antall pustestopp, oksygenfall i kroppn og lengden på disse.