Nyfødtutstyr

Nor-Dax har siden 1994 vært ledende på det norske markedet innen salg og service av nasal CPAP til premature og nyfødte. Vi jobbet inn velkjente «svenske nCPAP»- Infant Flow systemet siste halvdel av 1990tallet/tidlig 2000-tallet. Vi har i dag andre maskiner (Fabian og SLE1000)men de baserer seg på samme type forbruksmateriell som den opprinnelige svenske CPAP’en;- generator og nesepronger/nesemasker. Noen av personene fra den opprinnelige produsenten av forbruksmateriellet til Infant Flow, EME Ltd, ville i sin tid ikke være med i et stort amerikansk oppkjøp, så de startet for seg selv. De heter i dag Inspiration Healthcare Ltd og er vår leverandør av forbruksmateriell til nCPAP til premature/nyfødte. Produktene er eksakt kopi av de opprinnelige generatorene/prongene og var klare for å lanseres i det øyeblikket patentet gikk ut i 2009. Inspiration Healthcare holder til i England og det er en tett og nær kontakt mellom de som produsent og oss som leverandør til det norske markedet. Dette gjør det enklere å få gjennomslag for nye ideer og endringer.