Forbruksmateriell Nyfødt CPAP

Nor-Dax har siden 1994 vært ledende på det norske markedet innen salg og service av nasal CPAP til premature og nyfødte. Vi jobbet inn velkjente «svenske nCPAP»- Infant Flow systemet siste halvdel av 1990tallet/tidlig 2000-tallet. Vi har i dag andre maskiner (Fabian og SLE1000)men de baserer seg på samme type forbruksmateriell som den opprinnelige svenske CPAP’en;- generator og nesepronger/nesemasker. Noen av personene fra den opprinnelige produsenten av forbruksmateriellet til Infant Flow, EME Ltd, ville i sin tid ikke være med i et stort amerikansk oppkjøp, så de startet for seg selv. De heter i dag Inspiration Healthcare Ltd og er vår leverandør av forbruksmateriell til nCPAP til premature/nyfødte. Produktene er eksakt kopi av de opprinnelige generatorene/prongene og var klare for å lanseres i det øyeblikket patentet gikk ut i 2009. Inspiration Healthcare holder til i England og det er en tett og nær kontakt mellom de som produsent og oss som leverandør til det norske markedet. Dette gjør det enklere å få gjennomslag for nye ideer og endringer.

Klikk her for Inspiration healthcare sin hjemmeside

Lue Inspire nCPAP

Lue velges ut I fra størrelse på hodeomkrets. Størrelsene er fargekodet.

Lue INSPIRE nCPAP kommer I 12 ulike størrelser. Størrelse velges ut I fra hodeomkrets og  eget målbånd følger med I esken. Er du i tvil om hvilken luestørrelse du skal velge, gå ned en størrelse. Viktig at luen sitter godt ned i nakken og over ørene, men ikke faller ned i øynene på barnet.

Generator Inspire nCPAP

3 størrelser pronger
3 størrelser masker

Det er her hele finessen med effektiv nCPAP sitter. Derfor er det av stor viktighet at denne festes riktig til barnets nese. I generatoren sørger flere prinsipper som fluidic flip og coanda-effekten for at det dannes en turbulens, slik at det hele tiden er tilstrekkelig friskgass tilstede. Lufta går den veien der det er lavest trykk;- når barnet trekker pusten går gassen ned i barnets luftveier, når barnet puster ut, vil noe av gassen fra friskgasslangen flippe ut i ekspirasjonsslangen, samt at noe møter barnets ekspirasjonsluft i generatoren. Slik oppnås CPAP-trykket. Er du i tvil om hvilken prong-størrelse du skal velge;- ta heller en som er litt stor enn en som er akkurat passe/litt liten;- faller de lett ut/lager lekkasje.