Respirasjon

Vitenskap og fuktbehandling i verdensklasse.

Fuktighet I luftveiene er av vesentlig betydning for menneskets respiratoriske helse og velvære. Ved å levere fuktighet i et kontinuerlig behandlingsforløp sørges det for optimale resultater for klinikere og pasienter ved å gjenopprette den naturlige balansen.

• For voksne: Avanserte behandlingssystemer med fuktighet gjenoppretter den naturlige balansen og hjelper de naturlige forsvarsmekanismene, samtidig som de øker pasientens komfort og toleranse overfor behandlingen.

• For spedbarn: Nyskapende design hjelper livet på vei ved å beskytte svekkede lunger og redusere risikoene. Dette fokuset sikrer at verdifull neonatal energi forbeholdes vekst og utvikling.

• For klinikere: en systematisk metode for behandlingsløsninger gir effektiv ytelse av behandling og forbedrede pasientresultater.

Det er to fuktighetsnivåer som er formålstjenlige for luftveiene og som sikrer den mest effektive og komfortabel fuktbehandling:

37 °C, 44 mg/l, 100 % relativ fuktighet. Under normal innånding vil luftveiene tilføre innåndede gasser varme og fuktighet til de når kroppstemperatur (100 % relativ fuktighet med 44 mg/l absolutt fuktighet). Lungene er avhengig av disse optimale tilstandene for å opprettholde den fysiologiske balansen mellom varme og fuktighet som er nødvendig for optimert luftveisforsvar og gassutveksling, mens pasientens komfort opprettholdes.

31 °C, 32 mg/l, 100 % relativ fuktighet. Bruken av fukting med ikke-invasive maskebehandlinger er essensielt for å opprettholde den naturlige balansen mellom varme og fuktighet i luftveiene. Tilførselsnivået som kreves, bestemmes av fuktighetsmengden som produseres naturlig i nese/svelg ved pusting gjennom nesen.