Respiratorisk muskelterapi

Respifit S - pust bedre, lev bedre. Inspirasjonen styres ved hjelp av inhalasjonsmusklene. Disse musklenes funksjon kan bedres med styrke og utholdenhets øvelser. Før behandlingen begynner måles pasientens PImax ved at pasienten trekker pusten så hardt som mulig mot en nesten tett motstand. Deretter kalkuleres MV ut fra 60-80% av PImax. Under styrkeøvelsen trekker pasienten pusten mot en konstant motstand (puster gjennom et lite hull) og etterstreber å oppnå et trykknivå som vises på skjermen ved hjelp av symboler (80% av PImax, tidligere målt). Pauser kan legges inn for optimalt resultat. Under utholdenhetsøvelsen er klinisk målsetting minuttvolum. Siden restriksjon i måleenhet er kjent kan volumer beregnes. Pasienten vil puste med normalfrekvens under denne øvelsen der man hele tiden prøver å oppnå volumer vist på skjerm via symbolikk.

Klikk her for Biegler sin hjemmeside

RespiFit S

Varenr:

Respifit er et apparat for inspiratorisk muskelterapi! Respifit S gir økt styrke og utholdenhet for inspirasjons muskler, enkel i bruk, liten, bærbar og kan stilles inn individuelt etter pasientens behov. Det grafiske displayet gir pasienten tilbakemelding på behandlingsresultater. Personlig kort lagrer behandlingsresultatet og innstilte data.

RespiFit Forbrukspakke

Varenr: 

Den utskiftbare pasientdelen gir god hygiene.